LRP JCI Vlaanderen, vragen en uitleg

Bijna een week geleden werd het LRP van JCI Vlaanderen naar alle lokale voorzitters gestuurd. Sindsdien heb ik heel wat mails en telefoons gekregen over het documenten en de inhoud. In de komende dagen ga ik een aantal facetten van het LRP en mijn mening hierover neerschrijven in een aantal blogs. Zo kan ik iedereen dezelfde informatie meegeven en kunnen mensen ook reageren.

Ik ben, op basis van de uren aan telefoontjes over dit onderwerp die ik al gevoerd heb, er namelijk van overtuigd dat het veel meer een kwestie is van verwoording en van interpretatie dan van fundamentele meningsverschillen.

Een eerste belangrijk gegeven is het LRPC. Het LRP is de slotconclusie van een commissie (LRPC) die nagedacht heeft over de toekomst van JCI Vlaanderen. Vorig werkjaar is er een oproep geweest. Geinteresseerden konden zich opgeven om deel uit te maken van het LRPC. Om de neutraliteit van de commissie te bewaren, was niemand van de huidige RvB hierbij betrokken. Het slotdocument is doorgestuurd naar de RvB van JCI Vlaanderen. De RvB heeft dit document niet gewijzigd. Omdat de RvB van mening is dat een paar zaken beter gewijzigd zouden worden, heeft de RvB na overleg met de voorzitter van het LRPC meteen twee amendementen op de agenda van de AV van 25 november geplaatst.

Voor de agenda verwijs ik naar de pagina op de website van JCI Vlaanderen met alle info over de vergadering AV JCI Vlaanderen 25 nov 2011 Vandervalk hotel Diegem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s