Kwalitatieve bestuurders in JCI: nice to have or need to have?

Het eerste onderwerp van het LRP, kwalitatieve bestuurders, is eigenlijk een gigantische open deur intrappen. De eerste gedachte die in mij op komt, is waarom staat het dan in het LRP? De LRP-commissie bestaat uit een groep van mensen waarvan ik, en samen met mij hopelijk alle leden van JCI
Vlaanderen, een genuanceerd en relevant standpunt verwacht en krijg. Dus misschien is het dan toch niet zo’n gigantische open deur.

Bestuurders zijn de basis van alles in onze organisatie. JCI is nog steeds een organisatie waarin dingen doen centraal staat. Heel veel van die initiatieven starten bij bestuurders. En als ze niet gestart worden door bestuurders, verwachten we ten minste van bestuurders dat ze opvolgen en bijsturen. In een organisatie begint alles met de juiste mensen op de juiste plaats. In onze organisatie proberen we leden zo veel mogelijk kansen te geven om nieuwe dingen te proberen. Soms is dat een goede zaak, soms helaas ook niet. Maar dat is een van de minpunten die we er bij nemen als we jonge mensen kansen geven.

JCI Vlaanderen probeert iedere lokale bestuurder zo goed mogelijk aan de start te krijgen van zijn of haar engagement. De afgelopen jaren waren er een viertal opleidingstrajecten tijdens de dag van de verantwoordelijke. Vorig jaar hebben we dat aantal verhoogd naar zes en dit jaar hadden we zeven verschillende dagprogramma’s voor lokale bestuurders. Ik denk dat de aanwezigen bewezen hebben dat dit een juiste keuze was. Dit jaar hebben meer dan 150 leden zich actief ingezet tijdens die dag.

Naast dit initiatief hebben we sinds dit jaar ook team coaching op basis van het Insights-model. We hadden al enkele jaren een samenwerking met Insights Benelux. Tot het begin van dit jaar werd dit uitsluitend gebruikt in het kader van personal effectivness. Insights heeft veel meer te bieden. De stap naar team effecitivness is dan ook een logische stap. Als RvB JCI Vlaanderen hebben we dit uitgetest en parallel hebben een aantal Insights trainers zich geëngageerd om dit ook aan te bieden aan lokale teams, RvB’s commissies, …

Als RvB JCI Vlaanderen hebben we nog een aantal initiatieven genomen om de uitwisseling van kennis en ervaring tussen lokale afdelingen te verhogen. We hebben voorzitters samengebracht tijdens de nacht van de voorzitters, de penningmeesters hebben nog een uitwisselmoment om hun ervaringen en vragen in verband met boekhouding en Admind te delen, vormingsverantwoordelijken hebben een vormingsdropbox, …

Deze acties zijn noodzakelijk om lokale bestuurders te ondersteunen in hun “one year job”. Deze mensen vormen een pool waaruit de bestuurders van JCI Vlaanderen opgevist worden. Hoe beter de lokale bestuurders, hoe beter de Vlaamse bestuurders op termijn zullen worden. En dan is de cirkel rond want zij zullen op hun beurt de nodige aandacht besteden aan de opleiding van lokale bestuurders.

kwalitatieve bestuurders als topic in het LRP is geen open deur maar een absolute noodzaak. Hoe logisch en evident het ook klinkt, het is niet zo eenvoudig in de praktijk. Er zou in de toekomst volgens mij werk gemaakt mogen worden van een Flanders Academy 2 waar we Vlaamse bestuurders helpen zichzelf te overtreffen. Het grote probleem hierbij is de resources die we ter beschikking hebben om dit in goede banen te leiden. Ik vrees dat we ze op dit moment niet hebben.

Daarom is het belangrijk dat we actief op zoek gaan naar potentieel in de lokale afdelingen en deze leden voorbereiden op engagementen in JCI en de maatschappij. De tools hiervoor zijn beschikbaar: training en projecten met impact.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s