Impact en politiek

JCI is een apolitieke vereniging. Dit is een statement die vandaag meer dan actueel is. Maar dit wel waar, kan JCI haar missie realiseren zonder enige politieke betrokkenheid?

De essentie van JCI is jonge mensen kansen geven om zichzelf te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is dat we als organisatie een positieve impact op onze omgeving realiseren. Het streven naar impact (lees verandering) impliceert het innemen van stellingen over maatschappelijke relevante thema’s. Hoe kan je een project realiseren zonder een duidelijke beeld en standpunt over het onderliggend doel?

Dit concept zit volledig verwerkt in onze werking. Door bijvoorbeeld werkgeversorganisaties te betrekken bij de verkiezing van de Vlaamse Jonge Ondernemer nemen we een standpunt in. We hadden in het verleden ook werknemersorganisaties kunnen contacteren om op zoek te gaan naar de Vlaamse Jonge Ondernemer. Dit zou zeker geleid hebben tot een ander resultaat. Maar is dit verkeerd? Ik denk dat we na de laatste editie zeker kunnen dat we tot nu toe de juiste keuzes gemaakt hebben.

Ook in ons credo zitten standpunten die niet politiek neutraal zijn: “Economic justice can best be won by free men through free entreprise”. Dit standpunt wordt zeker niet gedeeld door iedereen die een actieve rol opneemt in het hedendaagse politieke leven. JCI is voor mij dan ook geen apolitieke vereniging. Het is wel een partijpolitieke neutrale organisatie.

Als we in de komende jaren impact willen blijven hebben op onze omgeving, zullen we over een aantal maatschappelijke thema’s standpunten moeten innemen. Een thema was heel actueel is en regelmatig ter sprake komt in gespreken met collega’s in Nederland, Duitsland en Zwitserland is jeugdwerkloosheid. Dit zal zeker aan bod komen in Taipei tijdens het wereldcongres. Wordt vervolgd…