Impact en politiek

JCI is een apolitieke vereniging. Dit is een statement die vandaag meer dan actueel is. Maar dit wel waar, kan JCI haar missie realiseren zonder enige politieke betrokkenheid?

De essentie van JCI is jonge mensen kansen geven om zichzelf te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is dat we als organisatie een positieve impact op onze omgeving realiseren. Het streven naar impact (lees verandering) impliceert het innemen van stellingen over maatschappelijke relevante thema’s. Hoe kan je een project realiseren zonder een duidelijke beeld en standpunt over het onderliggend doel?

Dit concept zit volledig verwerkt in onze werking. Door bijvoorbeeld werkgeversorganisaties te betrekken bij de verkiezing van de Vlaamse Jonge Ondernemer nemen we een standpunt in. We hadden in het verleden ook werknemersorganisaties kunnen contacteren om op zoek te gaan naar de Vlaamse Jonge Ondernemer. Dit zou zeker geleid hebben tot een ander resultaat. Maar is dit verkeerd? Ik denk dat we na de laatste editie zeker kunnen dat we tot nu toe de juiste keuzes gemaakt hebben.

Ook in ons credo zitten standpunten die niet politiek neutraal zijn: “Economic justice can best be won by free men through free entreprise”. Dit standpunt wordt zeker niet gedeeld door iedereen die een actieve rol opneemt in het hedendaagse politieke leven. JCI is voor mij dan ook geen apolitieke vereniging. Het is wel een partijpolitieke neutrale organisatie.

Als we in de komende jaren impact willen blijven hebben op onze omgeving, zullen we over een aantal maatschappelijke thema’s standpunten moeten innemen. Een thema was heel actueel is en regelmatig ter sprake komt in gespreken met collega’s in Nederland, Duitsland en Zwitserland is jeugdwerkloosheid. Dit zal zeker aan bod komen in Taipei tijdens het wereldcongres. Wordt vervolgd…

LRP JCI Vlaanderen, vragen en uitleg

Bijna een week geleden werd het LRP van JCI Vlaanderen naar alle lokale voorzitters gestuurd. Sindsdien heb ik heel wat mails en telefoons gekregen over het documenten en de inhoud. In de komende dagen ga ik een aantal facetten van het LRP en mijn mening hierover neerschrijven in een aantal blogs. Zo kan ik iedereen dezelfde informatie meegeven en kunnen mensen ook reageren.

Ik ben, op basis van de uren aan telefoontjes over dit onderwerp die ik al gevoerd heb, er namelijk van overtuigd dat het veel meer een kwestie is van verwoording en van interpretatie dan van fundamentele meningsverschillen.

Een eerste belangrijk gegeven is het LRPC. Het LRP is de slotconclusie van een commissie (LRPC) die nagedacht heeft over de toekomst van JCI Vlaanderen. Vorig werkjaar is er een oproep geweest. Geinteresseerden konden zich opgeven om deel uit te maken van het LRPC. Om de neutraliteit van de commissie te bewaren, was niemand van de huidige RvB hierbij betrokken. Het slotdocument is doorgestuurd naar de RvB van JCI Vlaanderen. De RvB heeft dit document niet gewijzigd. Omdat de RvB van mening is dat een paar zaken beter gewijzigd zouden worden, heeft de RvB na overleg met de voorzitter van het LRPC meteen twee amendementen op de agenda van de AV van 25 november geplaatst.

Voor de agenda verwijs ik naar de pagina op de website van JCI Vlaanderen met alle info over de vergadering AV JCI Vlaanderen 25 nov 2011 Vandervalk hotel Diegem