mission

We zijn nu een paar uur voor het moment waar ondertussen door heel wat mensen wordt naar uitgekeken. Sommigen zullen het verwelkomen als een moment dat een punt zet achter een periode met moeilijke vragen, anderen zullen het zien als een belangrijk moment in de geschiedenis van JCI Vlaanderen. Iedere aanwezige zal dit op een andere manier ervaren dat is iets wat zeker is.

De grootste uitdaging zal zijn om een sereen gesprek te voeren over de essentie van de zaak. Ik zal in de discussie geen ruimte laten voor holle woorden. Als er gerefereerd wordt naar waarden zullen die geduid moeten worden. Algemeenheden zullen gespecifieerd moeten worden. Zinnen als “Dit is tegen de waarden van JCI”, “Dit is een politiek spel” of  “JCI Belgium doet niets” zullen gekaderd moeten worden.

Mag ik iedereen oproepen om hier rekening mee te houden en dit ook toe te passen straks bij het debat? JCI is een organisatie voor mensen met een open geest. Alles wat binnen de normen en waarden van JCI en onze maatschappij past is bespreekbaar.

Vergeet niet dat heel veel dingen die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen, ooit onbespreekbaar waren. Laten we vanavond met JCI Vlaanderen een voorbeeld zijn voor vele organisaties in onze omgeving qua openheid van geest en respect.