LRP: wat is dat eigenlijk en waarom hebben we dat nodig?

Ik geef het toe, als er iets is waar we in JCI ongelofelijk sterk in zijn, is het afkortingen gebruiken. LRP, LRPC, OV, AV, CA, GA, AG, RVB, DO, DVV, DNA, DVDV, LA, B&N, … zijn er maar een paar van de gigantische lijst die we binnen JCI als heel gewoon beschouwen. Het grootste probleem met al die afkortingen zijn niet de afkortingen op zich maar het  gewenningsgedrag. Als je een tijdje actief bent binnen JCI, word je op een gegeven moment blind voor al die afkortingen. Een belangrijk gevolg is dat je een heel verhaal vertelt,
volgens jou met een duidelijk gestructureerde opbouw, en de mensen tegen wie je het verhaal vertelt, hebben eigenlijk geen idee waar het over gaat.

Ik heb in de afgelopen dagen een beetje eenzelfde gevoel gekregen met het LRP (Long Range Plan) of het lang termijnplan van JCI Vlaanderen. Er doen blijkbaar de wildste verhalen de ronde over het document. Laten we beginnen met het begin. Je kan het document vinden op de website van JCI Vlaanderen via deze link. Het document is geen geheim en het is voor iedereen beschikbaar. Je weet al waar je het kan vinden maar wat is het?

In het regelement van interne orde (RIO) van JCI Vlaanderen staat beschreven dat JCI Vlaanderen vzw zich zelf de verplichting oplegt om iedere vijf jaar een plan te maken dat de richting aangeeft die de opeenvolgende raden van bestuur dienen te volgen. Zo kan een zekere continuïteit gewaarborgd worden over de werkingsjaren heen. Met andere woorden met een LRP voorkomen we dat de ene bestuursploeg een stap naar links zet en de volgende ploeg een stap naar rechts zet. Een LRP werkt een van de negatieve effecten van “One man, one
year, one job” weg. Noodzakelijk? Absoluut maar hoe komt zo’n document tot stand?

Om een plan te maken die de komende vijf jaren beschrijft, heb je een zekere kennis van het heden en het verleden nodig. Als je weet dat een gemiddeld lid in Vlaanderen ongeveer drie jaar actief is, komt het LRP van JCI Vlaanderen overeen met een plan voor 2 generaties. Als je dit extrapoleert naar een bedrijf, maak je een plan voor de komende 35 jaar. Dit doe je niet alleen en zeker niet tussen de soep en de pattaten. Daarom wordt er iedere vijf jaar een werkgroep samengesteld door de past-voorzitter van dat jaar. Iedereen die een mening heeft over de werking van JCI in Vlaanderen kan deelnemen aan deze werkgroep. Aan het huidige plan is door 11 leden en senatoren gewerkt.

Deze elf vrijwilligers hebben in de afgelopen maanden verschillende keren samengezeten om na te denken over de werking en de problemen waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Dit resulteert in een document met aandachtspunten en acties waarbij iedere letter en ieder woord gewikt en gewogen werd. Ik heb deel uitgemaakt van de commissie die 3 jaar geleden een tussentijdse evaluatie gemaakt heeft van het vorige LRP. Een van de zaken die ik geleerd heb tijdens die commissievergaderingen is dat hoe goed je ook nadenkt als groep over de verwoording van je ideeën, mensen interpreteren diezelfde woorden op hun eigen manier.

De LRP commissie is daarom op de RvB van oktober gedurende meer dan twee uur een toelichting komen geven bij de mindmap die ze gemaakt hebben. Ondertussen werd er nog verder gesleuteld aan het definitieve document van 28 bladzijden. De raad van bestuur kon zich helemaal vinden in de toelichting die we kregen. Begin vorige week heeft de commissie haar laatste versie van het document doorgestuurd naar de RvB JCI Vlaanderen. Dit is het document wat op de website staat. Aangezien de RvB niet de auteur is van het document, is het niet opportuun dat we het originele document wijzigen. We hebben immer geen volledig zicht op de motivatie van woorden of zinnen.

Tijdens de RvB van november, heeft de RvB het nodig geacht om na overleg met leden van de LRP commissie, een aantal amendementen toe te voegen aan de motie ter goedkeuring van het LRP. Deze amendementen staat in de agenda van de AV en zullen ook gestemd worden. In de afgelopen dagen heb ik een paar keer de uitspraak gehoord “jouw LRP”. Dit LRP is niet van mij of van de raad van bestuur. Als er iemand is die nu de (intellectuele) eigendomstitel van het LRP mag claimen is het de commissie. Na de goedkeuring op de AV wordt het “ons LRP” want dan is het aan ieder van ons om mee te helpen om stappen vooruit te zetten en dit plan te realiseren.

De afgelopen dagen en de komende tien dagen zijn misschien een uitdaging maar de echte uitdaging begint pas op 26 november.

Ik zou ook de mensen van de commissie willen bedanken omdat ze een aantal avonden hebben opgeofferd om na te denken over de toekomst van JCI in Vlaanderen: Lieve Woutters (JCI Brussel), Els Catry (JCI Dendermonde), Karel Vandeputte (JCI Gent Artevelde), Valerie De grootte (JCI Gent), Benny Lauwers en Koen Vanlommel (JCI Gheel-en-Thals), Dorien De Molder, Kristof Jans en Pascal Vanden Bossche (JCI Leuven), Edwin Grutman (JCI Oostende), Koen Vandenbunder (JCI Tielt)

Dank je wel voor jullie inspanningen!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s